26 Kasım 2014 Çarşamba

TDED 2013 ŞİİR YILLIĞI'NDAN SEÇKİN ÖRNEKLER


AYDINLATILMAYA İHTİYAÇLARI VAR: MUSTAFA FIRAT'IN "KARANLIK ŞİİRLER"İ

Karanlık şiirler Genç bir şairin Mustafa Fırat’ın dördüncü şiir kitabı. Bu sayı onun Edebiyat içre, üretken bir şair olduğunu gösterir. Salt şiir değil dergicilik faaliyetlerinde de meziyetli. Son dönemin edebiyat isimleri arasında kendine has bir yere sahip.  
Kitap altmış üç sayfa. Tek bir şiir var. Bu şiir otuz beş bölüme ayrılıyor.  1,2,3..diye sıralıyor. İsim vermiyor. Karanlık şiirler diyor onlar için. Baştan söyleyelim Fırat, istidat sahibi. Birçok dizenin altını çizdiriyor okuruna. Orijinal daha da önemlisi zekice fikir ve imgeler ortaya koyabiliyor. Karanlık Şiirler bir bütünlük içerisinde başladığı tutarlılıkla sağlıklı bir hatta ilerliyor ve finale erişiyor. Şiirler sıkı bir kompozisyonla bir birlerine bağlı, hiçbir şiir hatta bent ben niye buradayım yahu diye mırın kırın etmiyor. Kanımca Fırat, külliyatına zayıf diye içini kemirtmeyecek bir kitap eklemiş.
Kitabın bazı küçük kusurları da var elbet. Yapmış olduğu bazı alıntılar şiirde tutunma problemi yaşamış. Ayrıca dip notlarla yapılan alıntının kime ve hangi şiire ait olduğunun belirtilmesini anlayamıyorum. Bir telmih yahut nazire yapıyorsanız okur bunu bilir anlar ve şiirinizin birçok yönden büyür. Ya okur bilmiyorsa o gönderme yapılan o şiiri??? Bu surumda şiiriniz belki bürümez ancak küçülmemeli, zayıflamamalı da? Yukarı da bazı alıntılar şiirde tutunamıyor dedim. Şimdi bunu bir örnekle açalım. “ilmini bilirim vedâların\ve senin hiç bitmeyen özleminin\ içindeyken geceninve sana ait ne varsa\heşeyin bilirim ve dokurum aşk denen illetin.” İlk mısra Ali Günvar’a geri kalan mısralar Mustafa Fırat’a ait. Bunu dip notla da belirtmiş Fırat. Peki, niçin Günvar’ın dizesini kullanmış Fırat.neye gönderme yapıyor. Buna sadece şairler arası bir selamlaşmamı diyeceğiz? Anlamak mümkün değil. Hiçbir sanatsal girişimle açıklanamaz bu. Sadece şunu söyleyebiliriz. Fırat, kendisi bir dize kurmak yerine başka bir şairden dizeyi alıp şiirine yerleştirmiş. Kolaycılığa kaçmış iş böyle olunca yani söz mirin malına dönüşmeyince kitabın en güzel sözü, dizesi de Mustafa Fırat’ın değil Ali Günvar’ın olmuş.
Kitabın otuz beş bölümden oluştuğunu belirtmiştik. Bu bölümlerin hepsi üçer dörtlükten oluşuyor. Bu okumanın ortalarında okuru yormaya başlayabilir. Şekilde değişikliğin olmayışı hareketsizliğe akabinde de hantallığa sebebiyet verebilir.
Mustafa Fırat Karanlık Şiirler ile daha önceki şiirleri göz önünde bulundurulduğunda okurunu çok da şaşırtmayacak gibi gözüküyor. 2013 yılının ortalamayı yakalayan nadir kitaplarından birini yayımladı. Yeni kitabında bizi şaşırtmasını temenni ederim.       

Selim Sina Berk

           MUZAFFER SERKAN AYDIN'IN "GERÇEK RÜYA"SI

87 doğumlu bir şair Muzaffer Serkan Aydın. İlk şiir kitabı “Gerçek Rüya” adını taşıyor. Kitabın hemen başında “İçindekiler” adlı bir şiirle zekâyı görünür kılıyor Aydın. Fakat kitabın adı bu zekânın çok uzağında. Karşıtlıklar her zaman şiirsel göstergeler sunmaz. Bazen anlamsızlık ve çağrışım kıtlığına da neden olabilirler. “Gerçek Rüya” böyle bir isim. Olmaması gerektiği kadar da romantizm kokuyor. Söylemek istediği şey şu ise, ki kitabın içeriğinde sıkça rastladığımız bir duygu bu: hayat, yaşadığımız ama müdahale edemediğimiz, dokunamadığımız bir şey, gerçek bir rüya diyorsa klişe ne yazık ki klişe diyeceğiz bizde.
Kitabın ismini geçip içeriğine değinelim biraz da. Kısa, lirik, mısracı şiirler yazıyor Muzaffer Serkan Aydın. Duygunun fazlasıyla öne çıktığı şiirler bunlar. Bu yüzden de hayattan biraz kopuk. Şairin hayatı, duygulanımları merkezi bir önem kazanmış “Gerçek Rüya”da. Bunu ilk kitap olması münasebetiyle doğal karşılıyorum. Her şeye kendimizle başlarız, sonra fırsat ve zaman olursa bizden uzak olana yaklaşırız. Bu bakışla, neden “Gerçek Rüya”, gerçekliklerden (hemen hemen) hiç beslenmiyor demek biraz erken bir soru olabilir. Şairin kendini, gerçek rüyasını tanımasına müsaade edelim. Ki bu eksikliğin ileride giderileceğinin de ufaktan sinyalleri yok değil: “ devlet karşılamıyor, / anasını gömen oğulların acısını” (Hüvelbaki, sf.33), “ merdivenler bile yürürken / kim durabilir eskisi gibi?” (Kumkapı’da Bir Frenk Hapishanesi, sf.30), “gömülmek için yerin altından çıkarılan madenci / görse hâlimi, en çok da o gülerdi.” (Yatarak Müdahale, sf.28). Bunlar ince duyarlıkların işaretleri, şairane duyuşlar. Yaz(a)madıklarını böylece geçtikten sonra yazdıklarına bakalım Aydın’ın. Psikanaliz yapmayacağım fakat şunu söylemeden de geçmek istemem: içine, kendine kapanık bir şiir yazmasından şairin de bu karakteri taşıyıp taşımadığı sorusu aklıma geliyor. Şiir ya da şair birilerinin ısrarla söylediği gibi kendine yönelmez. Dışarılık, kendinden ötesini görmek şairin asıl işidir bence. Başkalarını görmektir biraz da şairlik. Bu bağlamda Muzaffer Serkan Aydın şiirindeki göstergeler, imajlar soyuta çok yakın yerlerde dolaşıyorlar. Daha net biçimde söylersem, okura değil şaire seslenen imajlar bunlar. Hayata giremeyen de diyebiliriz. T.S. Eliot’ın nesnel karşılık kuramına yanıt veremiyorlar yani. Bir de içinde bulunduğu ortamın, ağabeylerinin şiirine kaptırmamalı kendini şair. Bu tehlike de Muzaffer Serkan Aydın’ı düşündürmeli.

Abdullah İlhan

EMEL İRTEM’İN “SANA SEVİYEM”İ

Emel İrtem’in (1969) “sana seviyem” (İkaros Yay.) adlı şiir kitabı, daha ziyade hedonist şiir örnekleri görmek isteyenlerce okunması gereken bir bütünlük. Bu sıklıkta beden güzellemesi içeren bir kitapla son yıllarda pek karşılaşmamıştım, maddeye tapınmış bir şiir kişisi var bu kitapta, ne diyor Emel İrtem: “Bedenim vardı bir vakit/Benim kutsal tapınağım”. Nurduran Duman ya da Gonca Özmen’in şiirlerinde de hedonist ifadelerle karşılaşırız, fakat onlar yine çoğunlukla imgelerin arkasından, dilde az çok bir estetik tat bırakarak konuşuyorlardı. Emel Güz ise neredeyse Nihilist diyeceğim bir tavırla poetik kaygılardan sıyrılıp ahlaki değerlere savaş açmış durumda: “Hiç de hayata ait değil kahkaha/Annem demişti mukayyet ol ağzına/Çok gülme çok konuşma çok görünme/Yoksa seni vereğen sanırlar a kızım/İnsana önce hayâ lazım../İşte böyle dedi de ben kızdım/Ne alaka diye” (s.12) Onda ölüm korkusu bile (“Öleceğiz/Bir geminin yelkenini indirmeden/Doya doya bir sevgilinin ağzını içmeden”), coğrafi durumlar bile (“Ayıp değil, kabahat değil mutlaka/Antarktika da bir gece altı ay sevişeceğiz..”) cinselliğin penceresinden değerlendiriliyor. Eleştiri normlarını bırakıp Ülkü Tamer’in şiirleri için hakimleri iş başına çağıran Mehmet Kaplan’ın duruma düşmek istemiyorum, cinselliğin hayatın bir parçası olup şiirde işlenebilir bir alan olduğunu kabul ediyorum fakat sanatın tek bir alana sıkıştırılmasına da itiraz ediyor, buradan kalıcı eserler çıkarılamayacağını düşünüyorum. Toplumun ahlaki değerleriyle de kavga edilebilir şüphesiz, edebiyat tarihinde bunun sayısız örneği var; ancak neyi işlersek işleyelim büyük perspektiften işleyelim, derim. Emel İrtem, Ece Ayhan’dan çok daha açık yazmasına rağmen temalarından ve “Cehennet” (s.23), “Karaşın Güzel” gibi şiir başlıklarından da çıkarabileceğimiz gibi onun izinde ilerliyor. “Benim gözlerim kuyu, her gören içine düşer” (s.24) ve “(…) göğsümü yarıp içindeki acıyı göstereceğim.” gibi tek tük güzel mısraları da var Emel İrtem’in. Bununla beraber, birçok kıymetli şairimiz Türkçenin sınırları dışına çıkamamışken onun biyografisinden öğrendiğimize göre İngilizce, Arapça, Arnavutça ve Bulgarcaya çevrilmiş olması sizce de tartışılması gereken bir durum değil midir?  

Aykut Nasip Kelebek


21 Kasım 2014 Cuma

ORGAN BAĞIŞI


Ölmemi bekliyorsunuz avcunuzu ovuşturmanızdan belli
işe yaramaz bilirim şairin dirisi

isterim devlet büyükleri kullansın beynimi
düşüncesizce hareket etmeyi bırakırlar belki 

İsmailden beri karanlıkta yaşıyor şeytan 
hak ediyor gözlerimi alsın da görsün başımıza gelenleri

beyaz tenliyim aydınlık yarınlar için
karanlığın bedenine gerin derimi  

hiç duymadı dualarımı Tanrı
kullansın mazluma ayarlı kulaklarımı

güçlü kaslarım var
en çok işçilerin işine yarar

su arıtma cihazı bozulan İSKİye
halk için helal ediyorum böbreklerimi

mahalle kasabı kuşbaşı yapıp satsın ciğerlerimi
kazansın evinin ekmeğini

sıyrıldıysa da etim eğilmedi kimsenin önünde iskeletim
diyor omurgasız bürokratlara duruş dersi verebilirim

öyle heveslenmeyin sıraya girmeyin
hiçbir ağza uymaz dilim

kalbimin sahibi
zaten ben değilim


Zafer Acar


18 Kasım 2014 Salı

ZAFER ACAR, HAYDAR ERGÜLEN'İ AĞIRLIYOR


haydar ergülen ile ilgili görsel sonucuZafer Acar, 22 Kasım Cumartesi saat 19'da şair Haydar Ergülen'i ağırlayacak. "Şiir ve Gençlik" başlığı altında düzenlenecek program, Eyüp'te Cafer Paşa Medresesi'nde düzenlenecek. Zafer Acar'ın Haydar Ergülen'le şiirin gidişatı, şiir-kültür ilişkisi gibi konular etrafında yapacağı ve katılımcıların sorularıyla zenginleşecek bu söyleşiye bütün edebiyatseverler davetlidir. Not: Zafer Acar, önümüzdeki aylarda da farklı şairleri ağırlamaya devam edecek.

4 Kasım 2014 Salı

HAKAN ARSLANBENZER ELEŞTİRMEN AMA YAZDIKLARI ELEŞTİRİ DEĞİL

Bu başlığın altını doldurmayı okura bırakıyorum, deyip kenara çekilecektim; ama eleştiriden anlayan okur var mı ki. Dolayısıyla yine iş bana düştü. Aslında Hakan Arslanbenzer’e cevabı Aykut, Abdullah veya Selim vermeliydi. Gençleri yormayalım dedim. Başlığa baktığınızda çok klişe bir yargıyla metne giriş yaptığımı zorlanmadan fark etmiş olmalısınız, kabahat benim değil, bana bu başlığı attıran Arslanbenzer’in. Niçin? Fayrap’ın Ekim (2014) sayısında hakkımda bir karalama yazmış. Kötüleme değil, gerçek anlamda karalama, çalakalem bir metin. Metin mi? Bunu da tartışabiliriz tabii. Yazının başlığı şu: “Zafer Acar şair ama yazdığı şiir değil”. Popülariteyi önemseyen biri olsam, derim, ‘Aman, önemli olan şair diye anılmak, şiirin bir hükmü yok ortamda.’ Böyle düşünecek çok şair tanıyorum, mesela Arslanbenzer ve çevresindeki halkçı, popülist şiir yazmayı arzulayan kişiler, şair olarak tanınmayı güçlü eserler vermeye tercih ederler. Buradan bakınca, Hakan Arslanbenzer’in arzuladığı tarzda bir şair olduğum sonucuna varıyorum. O, belki de hakkımdaki bu karalamayla beni övdüğünü düşünüyor. Ama bugün esamesi anılmayan bir şairle karşılaştırarak diyor: "devrinde okunup sevildi, sonra tamamen unutuldu gitti." Sanırım bu ben oluyorum, hiç yoktan iyi, yaşarken okunmadığı gibi öldükten sonra gerçekten ölen nice şair sayabilirim. Arslanbenzer, unutulmamı ümit ediyor anlaşılan. Eğer yazdıklarım hakka hizmet etmiyorsa, şimdiden yerin dibine batsın derim. Şairlik nihai hedefim değildir, çok daha kutsal değerlere inanıyorum çünkü. Bir de iflah olmaz yenilikçi, neo-epik'in kurucusu Arslanbenzer, ona yakıştıramadığım şu lafları ediyor: "Zafer Acar'ın ise şair olduğunu hissediyorsunuz ama yazdıklarına hiçbir defasında şüpheye kapılmadan şiir diyemiyorum." Yenilikle gelen her şey yadırgatıcı olur, temel kaidesini unutmuşa benziyor ve böylece bir itirafta bulunuyor. II. Yeni'nin ne çok yadırgandığını hatırlamalı. Yenilik, neo-epik'e yöneltilen "bu da şiir mi kardeşim" yargısı doğurmak yerine muhatabını şüpheye salmalı, şiir ile şiir olmayan arasında bırakmalı. Yüzyıllar evvel Fuzuli, Farsça Divanının ön sözünde bu meseleyi ele almıştı. İlerici arkadaşların, gerilere de bir zahmet bakmasını öneririm.         
Evet, Arslanbenzer’in eleştiri metinlerinde, bazı zekice tespitlere rastlayabiliyoruz, o anlarda, ‘aslında bu adam, şu kendi çevresinden olmayan herkese kötücül bakmayı bıraksa, ondan iyi bir eleştirmen çıkar’, düşüncesine kapılmıyor değilim: zeki ve birikimli bir kalem. Sağ olsun, Arslanbenzer, onca yıldan sonra, beni şair olarak görmüş ve onore etmiş. Bunu başaramayan 90 kuşağı şairleri de var elbette, kendilerinden sonrakileri dışlamayı marifet bellemişler, kafalarını tersten işletiyorlar. Aslında ardıl iki kuşaktan sonraki gelen saldırgan olur; edebiyat görgümle bu sonuca varıyorum. 90 kuşağı şairleri ise hem 80 kuşağıyla savaştı, hem de kendilerinden sonrakilerle. Enerjilerini kıskanıyorum doğrusu. Hele bir Ankara ekibi var ki, Allah düşmanımın başına vermesin. Arslanbenzer düşündüklerini doğru veya yanlış cesaretle yazıyor. Ankara ekibi, dedikodunun ötesine geçemiyor, korkak. Kendi şiirimi övecek değilim, savunabilirdim, ama Arslanbenzer kısacık ve ciddiyetsiz bir metinle karşıma çıkmış. Bir de şairlere saplantı haline getirdiği neo-epik poetikasından bakıyor. Her şairin kendine ait bir poetikası olduğunu unutuyor. Hâlbuki neo-epik kanunlarını, yalnızca o poetika içerisinde yazan şairlere uygulayabilir. Bu yüzden onun eleştirmen kimliği de su götürür hale geliyor. Eleştirmen, şiirin evrensel yasalarıyla hareket etmek zorundadır. Bu yasaların ilki, poetik önyargılardan kurtulmuş olarak bir metne bakıp “bu ne hoş bir şiirmiş” ya da “bu da şiir mi ya” demektir. Yani şiiri veya şiir olmayanı hissetmektir. Sonrası kendiliğinden gelir. Şiir okumanın somut bir anayasası olmadığını da belirtmeliyim. Şiirin yasaları içseldir, dışa dökülemez. Hakan Arslanbenzer’in hisleriyle şiirime yaklaştığını görüyorum, ama düşünceleri daha ağır basmışa benziyor.
Onu ancak bu kadar muhatap alabilirim. Hakan Arslanbenzer’in her şeye rağmen muzipliklerini seviyoruz.    

 Zafer Acar

29 Ekim 2014 Çarşamba


EVREN GAZELİ

Taşınmak kolay değil: depozito, %12 emlak bedeli, kira
ama bu dünyadan taaaaaa öte dünyaya göçmek bedava

din dışı gelenek bu, sevmiyorum hem
öldüğümde lütfen yapmayın helva

şimdiden yanıyor içim günahla dolu soba 
cehennem ihtimaline karşı kırkımda dağıtın dondurma

ağlamayın boşuna gözünüz kızarır su dökmeyin ardımdan faturanız kabarır
yâre kavuşacak bile olsam dönmem bir daha bu dünyaya

hep şefkat gösterdim yemek verdim oturması için yer
kusurlu yaratılmış olmasına rağmen zulmetmedim hiç bana

hiddetlendiysem de şiddete yaklaşmadım
şükrettim merhametli davrandım Rahmana 

övünmek gibi olmasın ama iyiyim ben çok iyi
inancımı yitirmedim almayacağım büyük ceza

şarabın esrarın adı var yalnızca
çatlayın ötelerde bekliyor beni çılgın bir sefa

Tanrım senden başka kimin rüyası olabilir bu evren
kiracılık berbat şey herkesin bir ev hayali vardır hem

Zafer Acar

15 Ekim 2014 Çarşamba

ZAFER ACAR, MEHMET OCAKTAN'I AĞIRLIYOR
Zafer Acar, 18 Ekim Cumartesi saat 19'da şair ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ı ağırlayacak. "Şiir ve Gençlik" başlığı altında düzenlenecek program, Eyüp'te Cafer Paşa Medresesi'nde düzenlenecek. Zafer Acar'ın Mehmet Ocaktan'la şiirin gidişatı, şiir-kültür ilişkisi gibi konular etrafında yapacağı ve katılımcıların sorularıyla zenginleşecek bu söyleşiye bütün edebiyatseverler davetlidir. Not: Zafer Acar, önümüzdeki aylarda da farklı şairleri ağırlamaya devam edecek.